Kielce,

poniedziałek, 21 października 2019

Uwaga: 24 i 25 października- zamknięcie Pałacu Biskupów Krakowskich

Redakcja serwisu otrzymała:
Od: Rzecznik Muzeum Narodowe w Kielcech <rzecznik na serw. mnki.eu>
Date: wt., 22 paź 2019 o 08:24Szanowni Państwo

Przesyłam aktualności MNKi.

Z poważaniem

Urszula Kinder

KOMUNIKAT

24 i 25 października (czwartek i piątek) Dawny Pałac Biskupów Krakowskich będzie nieczynny z powodu remontu. Za utrudnienia przepraszamy. Zapraszamy do innych oddziałów Muzeum Narodowego.

26 października 2019, godz. 11, SOBOTNIE WARSZTATY FAMILIJNE: Muzeum w kalejdoskopie, Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, Plac Zamkowy 1

Zajęcia rozpoczną się od zwiedzania Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej. Przy okazji omawiania obrazów Vanitas Vanitatum oraz Katedra w Amalfi zaobserwujemy zjawisko załamania światła. W części warsztatowej uczestnicy wykonają kolorowy kalejdoskop z papieru.

Zapraszamy do skorzystania z familijnych spotkań w Pałacu w Kielcach. W każdą sobotę, w godzinach 11-13 odbywają się zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zajęcia poruszać będą różnorodną tematykę z dziedziny sztuki, kultury, historii, przyrody, skupioną wokół ekspozycji muzealnej Pałacu, a także wydarzeń okolicznościowych. Koszt uczestnictwa w zajęciach wynosi 8 zł. Poniżej prezentujemy tematy oraz terminy zajęć. Zachęcamy do udziału! Warto wziąć zakręt na kulturę od najmłodszych lat! 

Zapisy: edukacja@mnki.pl, tel.: 41 344 40 14 wew. 243, tel. kom. 660 957 875

27 października 2019, godz. 12, NIEDZIELA W MUZEUM:
Kraj rodzinny na obrazach Józefa Szermentowskiego,
Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, Plac Zamkowy 1

Józef Szermentowski (1833–1876) – jeden z najwybitniejszych malarzy polskiego realizmu – uczył się rysunku w domu mecenasa młodych artystów i kolekcjonera dzieł sztuki Tomasza Zielińskiego w Kielcach. Ukończył studia w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, należał do cyganerii malarskiej. W tym okresie malował widoki regionu świętokrzyskiego: Sandomierz, Szydłowiec, Chęciny i Święty Krzyż, niewielkie studia krajobrazu i folkloru.

W 1860 roku wyjechał do Francji, gdzie pod wpływem szkoły barbizończyków zmienił sposób postrzegania przyrody. Malował pejzaże w sposób niemal organiczny (Bydło schodzące do wodopoju, 1876), podejmował eksperymenty impresjonistyczne (W parku, 1873).

W 1871 roku jego obraz Kościół wiejski w niedzielę po nabożeństwie został nagrodzony srebrnym medalem w Londynie, w roku następnym otrzymał złoty medal za Kępę Puławską na Salonie w Paryżu.

Na obczyźnie tęsknił za krajem, dlatego w licznych kompozycjach przypominał rodzime tematy: polski pejzaż, wiejskie kościółki, niedolę chłopów (Krajobraz wiejski z kościółkiem, 1874, widok Kępy Puławskiej, 1872, Pogrzeb chłopski, 1861, Poddaństwo, 1873).

Po śmierci brata Kazimierza Szermentowskiego na zesłaniu, stworzył cykl obrazów ukazujących tragizm powstania styczniowego 1863–1864 (Stracone gniazda, 1865, Wspomnienia, 1865).

Józef Szermentowski zakończył życie we Francji w 1876 roku, pozostając wrażliwym piewcą polskiego krajobrazu i obyczaju.

Na wykład poświęcony polskim motywom w malarstwie Józefa Szermentowskiego zapraszamy 27 października 2019 roku, do Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach. Początek o godz. 12, wstęp wolny. Wykład zakończy się wizytą w nowo otwartej Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej w sali imienia malarza.

Spotkanie poprowadzi dr Anna Myślińska z Działu Malarstwa i Rzeźby.

Ostatnie dni wystawy czasowej American Dream. Pierwsza wielka podróż Henryka Sienkiewicza, Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Aleja Lipowa 24

Celem wystawy jest pokazanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w 2. połowie XIX wieku przez pryzmat miejsc, które Henryk Sienkiewicz odwiedził podczas swej pierwszej wielkiej podróży w latach 1876–1878.

Autor Hani wyruszył za ocean jako korespondent „Gazety Polskiej", na łamach której publikowane były w odcinkach jego reportaże. Sam pomysł podróży zrodził się natomiast w domu Heleny Modrzejewskiej, podczas organizowanych przez aktorkę słynnych wtorków – spotkań kulturalnych, na których Sienkiewicz był częstym gościem. Grupa artystów, do której należeli Modrzejewska z mężem, Juliusz Sypniewski, Lucjan Paprocki, Albert Chmielowski i Stanisław Witkiewicz, postanowiła utworzyć w Ameryce polską kolonię. Plan powiódł się tylko częściowo. Kilka osób w ostatniej chwili zrezygnowało z podróży, a poza tym utrzymanie farmy – wybranej i zakupionej przez Sienkiewicza w kalifornijskim mieście Anaheim – wymagało doświadczenia, którego polscy artyści nie mieli. Przedsięwzięcie upadło, ale jego pokłosiem są napisane z niezwykłym kunsztem – choć nie zawsze doceniane ­– amerykańskie reportaże Sienkiewicza. 

Narrację ekspozycji tworzą fragmenty listów opisujące miasta, ludzi oraz amerykańską przyrodę. Pisarz swoją przygodę rozpoczął w Nowym Jorku, do którego dopłynął z Liverpoolu na pokładzie statku Germanicus. Następnie, „koleją dwóch oceanów" dotarł do Kalifornii. Zwiedzał Chicago, Detroit i San Francisco, spotkał przedstawicieli różnych nacji zamieszkujących kontynent, w tym Indian, Meksykanów i Chińczyków, podziwiał zapierające dech w piersiach krajobrazy – stepy, kaniony i góry, zetknął się z dzikimi zwierzętami, w tym symbolami Ameryki, takimi jak bizony, dzikie mustangi czy kojoty. Miał okazję oglądać wodospad Niagara oraz kopalnie srebra w Virginia City. Poznał wielu wspaniałych ludzi, z których kilkoro posłużyło mu w późniejszym czasie jako wzorce literackie. Jednym z nich był polski szlachcic kpt. Rudolf Piotrowski herbu Korwin – pierwowzór Zagłoby.

Pokłosiem wyprawy za ocean stała się cała seria wspaniałych utworów, które na stałe weszły do kanionu polskiej i światowej literatury, m.in.: Latarnik, Wspomnienie z Maripozy, Przez stepy, W krainie złota, Komedia z pomyłek, Za chlebem, Orso czy Sachem.

Na wystawie są prezentowane: fotografie miejsc opisanych w Listach z podróży do Ameryki; prywatna korespondencja pisarza; broń oraz wyposażenie typowe dla podróżnika tamtych czasów; unikatowe pamiątki związane z koleją amerykańską i zjawiskiem tzw. gorączki złota; przedmioty kultowe i użytkowe Indian oraz elementy ich stroju.

 

Wystawę można oglądać tylko do 27 października!--


---------------------------------------------------------------------------------

logo.gif
Rzecznik
Urszula Kinder
Muzeum Narodowe w Kielcach
tel. kom.
664457684
-------------------------------------------
pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce(..)

-------------------------------------------------------------------------------
(..)
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Poznań Game Arena- zdjęcie tygodnia Polish News Agency

Na zdjęciu dzieci okupują kosztujący 80 tysięcy PLN fotel gamerski przeznaczony do gry na komputerze. W ubiegły weekend w Poznaniu miał miejsce Poznań Game Arena.

Opr. Adam Fularz na podstawie obserwacji naocznej

piątek, 18 października 2019

Komentarz redakcji Polish News Agency odnośnie rozjechania 11-miesięcznego dziecka busem w Szprotawie

Polish News Agency polishnews.pl
Poznań 18.X.2019


Jak donosi  witryna polsatnews.pl w tekście "Wstrząsające nagranie..", 11-letni maluch został rozjechany busem na parkingu w Szprotawie. To jeden z tysięcy takich przypadków na parkingach- jak wnioskuję z obserwacji zdarzeń na parkingach. W Zielonej Górze na parkingach przy Focus Park podobne problemy rozwiązuje się bójkami. Ludzie też biją się o miejsca parkingowe zaś władze miasta Zielona Góra wraz z PKP zlikwidowały linię kolei - co prawda bocznicy kolejowej- która tutaj prowadziła.

W Polsce wg tego co pamiętam- brak jest ograniczenia prędkości na parkingach i ich sieci drogowej. Można jechać nawet 50 km/h. Tymczasem dzieci są za małe by je było w ogóle widać. Piesi nie mają pierwszeństwa na parkingach. Według koncepcji prawnej posłów- piesi targają się na jezdnie i co chwilę w redakcjach mediów policja donosi o kolejnych wtargnięciach o nierzadko śmiertelnym finale. 

Rzekomo w Polsce rocznie ginie 800 pieszych zwykle targając się na samochody na drogach choć rząd nie odpowiada na pytania prasowe redakcji- czy istotnie jest to 800 osób? Czy po tym incydencie w Szprotawie ktoś z rządu zaplanuje jakieś zmiany w przepisach? Obecny minister nawet nie odpowiada na pytania prasoweredakcji w tych sprawach. Widocznie nie jeździ transportem zbiorowym czy nie chodzi pieszo- przecież wg swojego prawa gdyby chciał przejść przez jezdnię- to prawnie targałby się pod - częsty obecnie sznur samochodów. Przynajmniej to się można dowiedzieć od jego sąsiadów. MSWiA też ma problem z odpowiedziami na tego typu pytania prasowe redakcji.

Proponuję jako ekonomista transportu by wprowadzić rozwiązania z RFN czyli za przekroczenie prędkości o 30 km (a nie o 50 km jak obecnie) odbieranoby prawo jazdy. 

Wzorem Finlandii za nie zatrzymanie się przed przejściem gdzie przechodzi pieszy- automatycznie odbieranoby prawo jazdy. W Polsce jest bardzo niebezpieczne by przejść przez jezdnię na parkingu ponieważ kierowcy często nie zatrzymują się jak się chce przejść pieszo przez przejście dla pieszych idąc do samochodu czy w ogóle przechodząc do centrum handlowego. 

Potem można co najwyżej gonić taką osobę pieszo biegnąc za jej autem po parkingu- bo przecież bezpieczeństwo w Polsce należy sobie samemu wywalczyć- ostatnio pod centrum handlowym Auchan w Zielonej Górze biegłem za kierowcą busa- który prawie zrobił mi to samo co się stało z tą dziewczynką. 

Mi tak samo niedawno zajechano drogę pod Centrum handlowym Auchan w Zielonej Górze. Ale według polskiego prawa czyli polskich posłów z Sejmu przy ulicy Wiejskiej w Warszawie- to ja mam przepuścić samochód nawet jeśli wchodzę na przejście dla pieszych. Przy wejściu na przejście dla pieszych- wg polskich przepisów prawa ja nie mam pierwszeństwa. Przecież nawet na parkingu i nawet na początku przejścia dla pieszych nie ma się jako pieszy pierwszeństwa- to jadący samochód ma pierwszeństwo. Wg polskich posłów- można takie osoby przejechać bo wtargęły np. na przejście dla pieszych.

Miesięcznie kilka razy ktoś na mnie wymusza pierwszeństwo samochodem gdy próbuję przejść przez pasy. Po stronie niemieckiej tego nie ma bo przepisy o ruchu drogowym są inne niż w Polsce.   Nie rozumiem dlaczego w Polsce posłowie Sejmu RP zadecydowali aby poprzez odmienne przepisy uśmiercać rocznie kilkaset osób. Przecież to kosztuje- wg unijnej metodologii jest to ok. miliarda złotych strat rocznie. Wraz ze śmiercią ofiar kurczy się polskie PKB.

Polscy posłowie ustalili te przepisy prawa o ruchu drogowym pod siebie, by nie mieć samemu problemów prawnych gdy potrącą pieszego. To posłowie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej chcą by im ustepowano gdy jadą przez przejście dla pieszych nawet na parkingu. 

Opr. Adam Fularz na podstawie polsatnews.pl


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

środa, 16 października 2019

keep up the nice work

Hello.

I saw you previous achievements, and I think you need to maintain the nice work! Here's some helpful information for you web site

Yours truly, Fares Louque

previous meeting

Hello.

I just wanted to let you know that since our last getting together with there have made an appearance some questions, please answer them here web site

My best to you, Axel Camps

Zamknięte muzeum w Wiślicy: aktualności MNKi

Redakcja serwisu otrzymała:
Od: Rzecznik Muzeum Narodowe w Kielcech <rzecznik na serw. mnki.eu>
Data: środa, 16 października 2019
Temat: aktualności MNKi
 

KOMUNIKAT: Muzeum w Wiślicy zamknięte na czas realizacji projektu

Od 14 października 2019 roku oddział w Wiślicy będzie zamknięty w związku z realizacją projektu Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy. Za utrudnienia przepraszamy.
Zapraszamy do pozostałych oddziałów Muzeum Narodowego.

20 października 2019, godz. 12, NIEDZIELA W MUZEUM: Galeria OdNowa – oprowadzanie familijne, Plac Zamkowy 1, Kielce

Zapraszamy na familijne oprowadzanie po świeżo odnowionej galerii malarstwa polskiego i europejskiej sztuki zdobniczej. Spotkanie poprowadzi Bożena Sabat, kustosz Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich, która opowie o historii ekspozycji, zmianach przez które przeszła oraz o zgromadzonych eksponatach.

Galeria Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej mieści się w XVIII-wiecznym skrzydle północnym Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach. Ekspozycję tworzą, prezentowane w układzie symultanicznym, najcenniejsze zabytki malarstwa i rzemiosła artystycznego, plasujące kieleckie zbiory w rzędzie najciekawszych kolekcji w Polsce. Zwiedzający znajdą tu licznie reprezentowany portret, pejzaż, malarstwo rodzajowe, martwą naturę, weduty, sceny batalistyczne, przedstawienia alegoryczne czy symboliczne malarzy tej rangi co: Józef Szermentowski, Józef Brandt, Maurycy Gottlieb, Aleksander Gierymski. Chlubą Galerii jest malarstwo młodopolskie z obrazami wielkich indywidualności tej epoki: Olgi Boznańskiej, Józefa Pankiewicza, Jacka Malczewskiego i Stanisława Wyspiańskiego.

Równolegle z malarstwem prowadzony jest pokaz najlepszych dzieł rzemiosła artystycznego. Wśród nich znajdują się porcelanowe naczynia dalekowschodnie z drezdeńskiej kolekcji Augusta II Mocnego, wyroby pierwszej europejskiej manufaktury w Miśni, a także wytwórni w Berlinie, Wiedniu, Korcu, Baranówce i licznie reprezentowana ceramika ćmielowska. Na uwagę zasługują szkła z hut czeskich, śląskich, niemieckich i polskich, tworzone od baroku po dwudziestolecie międzywojenne. Galerię rzemiosła uzupełniają meble i zegary z prezentowanych epok.

Ekspozycja przeszła gruntowną modernizację w ramach projektu Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnianie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

niedziela, 20 października/17 listopada, godz. 11 i 13., plac Zamkowy 1, wstęp wolny

19 października 2019, godz. 11, SOBOTNIE WARSZTATY FAMILIJNE:
Boznańska pod lupą,
Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, Plac Zamkowy 1, Kielce

Poznaj twórczość i warsztat Olgi Boznańskiej, której dzieła znajdują się na Galerii Malarstwa Polskiego. Uczestnicy przyjrzą się dokładnie obrazom autorstwa artystki i poznają postacie, które się na nich znajdują. Zajęcia zakończą się warsztatem plastycznym.

 

Zapraszamy do skorzystania z familijnych spotkań w Pałacu w Kielcach. W każdą sobotę, w godzinach 11-13 odbywają się zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zajęcia poruszać będą różnorodną tematykę z dziedziny sztuki, kultury, historii, przyrody, skupioną wokół ekspozycji muzealnej Pałacu, a także wydarzeń okolicznościowych. Koszt uczestnictwa w zajęciach wynosi 8 zł. Poniżej prezentujemy tematy oraz terminy zajęć. Zachęcamy do udziału! Warto wziąć zakręt na kulturę od najmłodszych lat! 

Zapisy: edukacja@mnki.pl, tel.: 41 344 40 14 wew. 243, tel. kom. 660 957 875

 

 

 


--


---------------------------------------------------------------------------------

logo.gif
Rzecznik
Urszula Kinder
Muzeum Narodowego (..)

--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Depesza prasowa: Przeciwko wyborom. Agrument za demokracją.

Depesza prasowa Polish News Agency polishnews.pl

Zielona Góra dnia 16.10.2019

David Van Reybrouck w książce "Przeciwko wyborom. Agrument za demokracją." (ang. Against Elections: The Case for Democracy") postuluje zniesienie wyborów i przywrócenie dawnego ustroju demokracji. 

Czy aby na pewno podstawą demokracji są wybory? Tak może się wydawać osobie wprowadzonej w błąd. David Van Reybrouck pisze o "Syndromie Zmęczenia Demokracją" jakby był lekarzem stawiającym diagnozę. Jego książka dzieli się na rozdziały: "Diagnozę", "Patogenezę", "Lekarstwo".

W Polsce idea demokracji jest w zasadzie nieznana. Gdy opowiadam czasem o demokracji i procedurze "sortition"-  stosowanej jeszcze w średniowiecznej Florencji czy Wenecji- mojej opowieści towarzyszą jęki zaskoczenia ze strony słuchaczy. 

Powody tej nieznajomości to liczne błędy w tłumaczeniach dokumentacji procesu demokratycznego na język polski i kompletny brak zrozumienia idei demokracji w Polsce. Ludność nie wie że demokracja ongiś polegała na losowaniu całej obsady instytucji rządowych danego polis za pomocą maszyny randomizująco-losującej. Do dzisiaj te maszyny o nazwie "kleroterion" stoją w muzeach. Tylko stratega wojskowego- nie losowano. Wyboru osoby odpowiadającej za sprawy wojskowe nie pozostawiano drodze losowania.

Gdy kiedyś  w Warszawie mówiłem o istocie demokracji, to pamiętam do dzisiaj jak szef partii demokratycznej mającej dokładnie to słowo "demokracja" w nazwie, żachnął się z wyrzutem że postuluję ludowładztwo (sic!). 

Pamiętam jak próbowałem znaleźć polskie tłumaczenie terminu "checks-and-balances", czyli słowa kluczowego dla zrozumienia wnętrza i istoty demokracji. Otóż- polskie tłumaczenie tego terminu było błędne. Ktoś to błędnie przetłumaczył....jako "mechanizm demokratyczny". 

Na podstawie:
Oraz
Oraz--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf
--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl